Artikler 1985

Årgang Titel Skriftsted Format
1985-01 Verdensbegivenheder
Underfuld rådgiver
Sædemanden
Lukas 15:3-7
1. Sam 23
Matt 13:3,4

Læs

1985-02 David i Fare
David udenfor fare
2. Sam 6
Salme 126

Læs

1985-03 Herren har gjort store ting for os
Og vi blev glade
Glæd jer i Herren
Alt, hvad I trænger til
Salme 126
-
Fil 4:4-8
Fil 4:19


Læs


1985-04 Alt formår jeg i Ham
Det sataniske
Fil 4:13
Matt 16:23

Læs

1985-05 David og Urias
Stormbyger
2. Sam 11
Mark 4:35

Læs

1985-06 Synd og syndsbekendelse
Nogle, som Herren aldrig har kendt
1. Joh 3:4
Matt 7:22,23

Læs

1985-07 Der grosse Däne - om Søren Kierkegaard - Læs
1985-08 Fik I Helligånden?
At være Sanddru
Sandheden og Sandhedens Ånd
ApG 19:2
Joh 7:18
Joh 14:6


Læs


1985-09 Hans sjæl har haft møje
Paulus' møje
Epafras' møje
Es 53:11
1. Kor 15:10
Kol 4:13


Læs


1985-10 Guds svaghed
Hvad er åndelighed?
-
1Kor 4:9,10

Læs

1985-11 Tegnet på Herrens komme
Menighedens bortrykkelse
For Kristi skyld
Matt 24:3
1. Thess 4:15-17
1. Kor 4:10


Læs


1985-12 Kom og hjælp os!
En ond samvittighed
Et par ord til samvittigheden
ApG 16:9
Hebr 10:19
-


Læs