Kontakt

Hvis der er spørgsmål vedr. hjemmesiden / Mod Målet er man velkommen til at sende en mail.

Mvh.

Redaktion:
Aksel Madsen (ansvh.),
Daniel Jacobsen og
Jørgen Vestergaard

info@modmaalet.dk