Artikler

Disse artikler er taget fra bladet "Mod Målet"

Mod Målet udkom fra 1947 til 2009 med Poul Madsen som redaktør. Vi vil koncentrere os om artikler af PM. Vort ønske er, at PMs forkyndelse i skrift og tale fortsat kan bliv til hjælp og gavn. Vi vil løbende lægge artikler ud i takt med, at vi får konverteret ældre artikler til pdf-format.