Artikler 1987

Årgang Titel Skriftsted Format
1987-01 Liden kraft
Nu tror I!
Alvor
Åb. 3:8
Joh. 16:30 m.f.
-

Læs

1987-02 Penge
Virkelig tryghed
Den store tilsigelse
Den lille dreng
En stor glæde
ApG. 3:6
-
2. Mos. 20:1,2
Joh. 6:5
Luk. 2:10


Læs


1987-03 Når jeg gribes af frygt
Fremgang
Mængde og vægt
Den samme
Sl. 56:4
1. Thess. 4:9-12
Ordsp. 20:10; Matt. 5:48
-


Læs


1987-04 Et råb fra Herren
Bliv i kærligheden
Spredte bemærkninger om kærligheden
Joh. 7:37,38
Jud. 21
-


Læs


1987-05 Vore tanker
Hvad Peter tænkte, og hvad Peter gjorde
Enhver mennesketanke
Herrens tanker
Es. 55:9
Luk. 5:3; Matt. 16:13-23
2.Kor. 10:4,5
Jer. 29:11


Læs


1987-06 Et sammestød af anskuelser
Klogskabens fare
Begrænsede, dog ubegrænsede muligheder
Derfor altid rige i Herrens gerning
1. Kor. 7:17
1. Kor. 7:24
ApG. 28:30,21
1. Kor. 15:58


Læs


1987-07 Nådens kraft
Kærlighedens kraft
1. Kor. 15:56
1. Kor. 13


Læs


1987-09 Underfuldt god
Rigdom
Tilbedelse
Dit navn give du ære
Luk. 18:19; Sl. 4:4
Ef. 2:7
Åb. 7:9-12
Sl. 115:5


Læs


1987-10 En kort salme
Vær et forbillede
Sl. 134
1. Tim. 4:12

Læs

1987-11 Allerførst
1. Tim. 2:1

Læs

1987-12 Han skal blive stor
Luk. 1:32; Matt. 3:11

Læs