Artikler 1990

Årgang Titel Skriftsted Format
1990-01 Tro og gerninger
Til gengæld
Den store tro
Den store tro endnu engang
Hvem er min næste?
Luk 10:38-42
Hebr 11:6
Matt 8:10
Matt 14:31
Luk 10:25-37


Læs


1990-02 Marta
Denne verdens grundkræfter
Hvor er de ni?
Hvem er dog Han?
Luk 10:38
Kol 2:8
Luk 17:11
Luk 8


Læs


1990-03 Syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er
Helligånden og vi har besluttet
Troen contra synden
-
-
1. Mos 3:5

Læs

1990-04 Jødedom eller kristendom? Matt 9:11 Læs
1990-05 Hvorfor var der ikke ti?
Hvorfor har vi ikke vækkelse?
Ham forkynder vi
1. Mos 19
Matt 11:23
Luk 24:27,32

Læs

1990-06 Omvend jer!
Profetens omvendelse
Menighedens omvendelse
Matt 4:17
Jer 1:18,19
Åb 2-3

Læs

1990-07 Tro og frelsesvished
Hvis du vil, kan du
Luk 18:8
Matt 8-9

Læs

1990-08 Han skal døbe jer med Helligånd og ild
De retfærdige
I Guds nærhed
Hvad vedkommer det dig?
Joh 1:29
Luk 7:36-50
Sl 73:28
Joh 2:4


Læs


1990-09 Glæde og forsagelse
Det personlige ansvar
Uden at vide hvorhen - et ord til de ældre
Matt 10:37
Jer 52:9-11
Hebr 11:8

Læs

1990-10 Den tid, vi har tilbage
Hvem er Herre
1. Pet 4:1,2
-

Læs

1990-11 Den onde, de onde og det onde
Den gode, de gode og det gode
Joh 8:44
Luk 18:19

Læs

1990-12 Lad til Herrens værk!
Når Gud dømmer sit folk
Nogle vidunderlige kendsgerninger
Jer 48:10
Sl 50
Sl 65

Læs